Disclaimer

B.A.T. Machinebouw alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.bat-machinebouw.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. B.A.T. Machinebouw aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. B.A.T. Machinebouw aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door B.A.T. Machinebouw worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van B.A.T. Machinebouw.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Cookie Policy

Wat zijn cookies?
B.A.T. Machinebouw maakt op de website www.bat-machinebouw.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Cookie: Google AdWords
Doel: Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookie: Google Analytics
Doel: Voor “Google Analytics” worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers, om de site te verbeteren. Daarnaast is de Analytics code voorzien van de DoubleClick mogelijkheid om relevante banners te kunnen vertonen in het google inhoudsnetwerk.

Cookie: Facebook, Twitter, Google+
Doel: Deze social media platformen plaatsen cookies om uw voorkeuren te kunnen volgen op dit social media platform.

Over de policy
Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy en Privacy policy.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.com.

Laatst bewerkt: 4 maart 2014